Klára Kollárová, UNESCO & víno, KOLEKTIV, 19.11.2014

Festival vína Český Krumlov ®